Lijst met documenten waarmee de nationaliteit/identiteit kan worden vastgesteld

Onderstaande documenten (of kopieën ervan) kunnen dienen als aanknopingspunt voor de Namibische autoriteiten om de identiteit en/of nationaliteit van een vreemdeling te kunnen onderzoeken en zo nodig vast te stellen.

  • nationaal paspoort
  • nationale identiteitskaart

Let op! Bovenstaand overzicht is niet volledig. Het is mogelijk dat er nog andere documenten zijn waarmee de identiteit en/of nationaliteit kunnen worden onderbouwd. Ook andere informatie die wijst op verblijf in het land van herkomst kan ondersteunend zijn, denk aan adresgegevens, schooldiploma's, lidmaatschappen van verenigingen, enzovoort.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.