Nigeria

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt laissez passers voor zelfstandige en gedwongen terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Federale Republiek Nigeria
Wagenaarweg 5
2597 LL Den Haag
Tel 070 350 17 03
Tel 070 350 12 54
Fax 070 355 11 10

Ambassade van Nigeria

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.