Voorbereiden feitelijk vertrek

Informatieverplichting

Nee.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.