Palestijnse Gebieden

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Palestijnse Gebieden

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. De Palestijnse missie in Nederland geeft paspoorten af voor vreemdelingen die terug willen keren naar de Palestijnse gebieden.

Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk naar de Westbank. Terugkeer naar Gaza is vooralsnog op vrijwillige basis.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Palestijnse missie in Nederland (Palestinian Mission to The Netherlands)
Nieuwe Parklaan 23
2597 LA Den Haag
Tel 070 360 48 64
Fax 070 365 78 47

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.