Saint Vincent en de Grenadines

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Laissez passer

Procedure aanvraag laissez passer

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez passer (Engels).
  • Application for a St. Vincent and the Grenadines passport.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

De directie Internationale Aangelegenheden zal na de indiening van de laissez passer aanvraag een afspraak maken met de diplomatieke vertegenwoordiging voor een telefonische presentatie.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.