Sudan

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging van Sudan geeft laissez passers af voor zowel gedwongen als zelfstandige terugkeer.

Op 27 oktober 2011 is een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen de DT&V en de ambassadeur van Sudan (namens het Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken), waarin zowel gedwongen als zelfstandige terugkeer van Sudanese vreemdelingen naar Sudan is geregeld.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Sudan
Koninginnegracht 63- 64
2514 AG Den Haag
Tel 070 360 53 00
Fax 070 361 79 75

Ambassade van Sudan

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.