Syrië

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Er vinden op dit moment geen uitzettingen naar Syrië plaats. Syrische vreemdelingen kunnen, als hiervoor gronden aanwezig zijn, alleen in bewaring gesteld worden als er een Dublin-claim op hen van toepassing is, of als zij kunnen terugkeren naar een ander land dan Syrië.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Vanuit rijkswege worden er momenteel geen diplomatieke contacten onderhouden met de Syrische autoriteiten. Dit betekent dat er ook geen sprake is van een werkrelatie met de Syrische ambassade in Brussel.

Wanneer een vreemdeling zelfstandig en vrijwillig wil terugkeren naar Syrië en daarvoor een reisdocument nodig heeft, kan de betreffende persoon zelfstandig contact leggen met de ambassade. Dit geldt ook voor personen die, vanwege het opstarten van een verblijfsprocedure bij de IND, identiteitsdocumenten nodig hebben.

Ambassade van de Arabische Republiek Syrië
Avenue Franklin D. Roosevelt 3
1050 Brussel
België
Tel +322 648 01 35
Fax +322 646 40 18

Ambassade van de Arabische Republiek Syrië

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.