Verenigde Arabische Emiraten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Verenigde Arabische Emiraten

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Vreemdelingen van deze nationaliteit zijn uitgesloten van deelname aan projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten
Eisenhowerlaan 130
2517 KN  Den Haag
Tel 070 338 43 70
Fax 070 338 43 73

Ambassade van Verenigde Arabische Emiraten

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.