Afkortingen en Begrippen

Afkortingen en Begrippen

Op deze website komt u soms afkortingen of onbekende begrippen tegen. In onderstaande documenten kunt u de meest gebruikte afkortingen en begrippen uit de vreemdelingenketen opzoeken.