Films

Films

De DT&V heeft verschillende films gemaakt over zijn werkzaamheden en het werken met vreemdelingen. Deze worden vaak getoond aan vreemdelingen of tijdens bijeenkomsten en werkbezoeken. De films staan hieronder en/of op het YouTube-kanaal van de DT&V.

Wat doet de DT&V?

Wat de DT&V doet en op welke wijze wordt uitgelegd in onderstaande film. De film is ook - in 3 talen - beschikbaar via het YouTube-kanaal van de DT&V. Daar zijn nog veel meer films te zien over het werk van de DT&V.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE OVER: "De Dienst Terugkeer en Vertrek is onderdeel van de overheid en verantwoordelijk voor het zelfstandig vertrek van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven.

  KIM: Mijn naam is Kim, ik werk bij de dienst terugkeer en vertrek en help mensen terug te keren.”

  KIM: "Als is besloten dat de vreemdeling het land moet verlaten, komt deze bij ons. Ik krijg als regievoerder dan een dossier met alle aanwezige informatie. Wie is deze persoon? Waar komt hij of zij vandaan? Is er een medische achtergrond? Informatie die nodig is om een zo goed mogelijk beeld van de vreemdeling te krijgen."

   

  VOICE OVER: Dit is essentieel om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. De DT&V staat voor een transparante en menselijke werkwijze, altijd met respect voor de vreemdeling.

   

  KIM: "Na het bestuderen van het dossier heb ik het eerste vertrekgesprek. Na dit eerste gesprek volgen er meerdere. Er moet een hoop geregeld worden. Naast gesprekken met de vreemdeling, is de DT&V ook gesprekspartner voor autoriteiten van landen van herkomst. Ook nemen we contact op met samenwerkende organisaties om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning van de vreemdeling. Alle partners hebben hierin een essentiële rol en samen werken we toe naar daadwerkelijk vertrek."


  VOICE OVER: De vreemdeling is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek uit Nederland. Als een vreemdeling niet werkt aan zijn terugkeer dan komt hij mogelijk in vreemdelingen bewaring om een gedwongen vertrek te organiseren.

   

  KIM: "Als de vreemdeling actief werkt aan zijn terugkeer, kunnen we een hoop betekenen. We kunnen helpen om de eerste stappen te zetten om weer een leven op te bouwen in het thuisland. Ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand geholpen die heel graag een telefoonwinkel wilde beginnen in zijn thuisland. Hem hebben we toen mobiele telefoons en een start kapitaaltje kunnen meegeven. "

   

  VOICE OVER: Aan terugkeer zijn een hoop emoties verbonden. Begrip dat de regievoerder heeft voor de persoonlijke situatie, conflicteert soms met de motivatie om het werk zo goed mogelijk te doen.  

   

  KIM: "Deze mensen komen naar Nederland met hoop. Niemand komt naar Nederland om weer te moeten vertrekken. Maar als ze terug moeten, moeten ze terug. En daar ligt soms een lastig spanningsveld in mijn werk."

  "M'n grootste uitdaging is om de vreemdeling ondanks de eerste teleurstelling toch te overtuigen dat er een toekomst is, alleen niet in Nederland. En hem vervolgens te helpen in het opbouwen van een duurzame toekomst. Dat vind ik het allermooiste, als dat lukt."

   

Voorlichtingsvideo's

De DT&V heeft acht voorlichtingsvideo's gemaakt voor vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. De films zijn speciaal voor regievoerders gemaakt ter ondersteuning van hun werk. Via korte animaties geven de video’s de vertrekplichtige vreemdeling informatie over hun vertrek uit Nederland. Ook buitenstaanders krijgen met de video’s een beeld van diverse facetten van het vertrekproces.
De video’s zijn er in het Nederlands en in het Engels en zijn te bekijken op ons Youtube-kanaal.

Ketenfilm asielprocedure

In samenwerking met het COA (Centrale Orgaan opvang asielzoekers) en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) heeft de DT&V een video gemaakt over de asielprocedure.

Presentatie in persoon

Meestal vraagt de diplomatieke vertegenwoordiging, voor het een laissez passer afgeeft, om een persoonlijk gesprek met de vreemdeling. Dit wordt een ‘presentatie in persoon’ genoemd. Een diplomatieke vertegenwoordiging wil dat vaak om zekerheid te krijgen of de betreffende vreemdeling ook echt uit dat land komt.

Deze film is beschikbaar in 10 talen op het YouTube-kanaal van de DT&V.

Het Eurint netwerk

In 2010 lanceerde de DT&V het European Integrated Return Management Network (Eurint). Wat begon met vier lidstaten is uitgegroeid tot een stevig netwerk van terugkeerexperts uit dertig landen. Toen Eurint een Europees project werd, werd het programmamanagement belegd bij DT&V. In 2019 werd het programma afgerond. De activiteiten worden nu overgenomen door het agentschap Frontex. Deze animatie laat zien waar Eurint voor staat en wat er is bereikt.