Infographics

De DT&V en de andere ketenpartners hebben een aantal infographics laten maken om hun werk te verduidelijken. Deze zijn hieronder te bekijken. Klik op het plaatje voor een grotere weergave of download het pdf-bestand.

Terugkeerproces volwassen vreemdelingen

Deze infographic schetst een globaal beeld van het terugkeerproces. Vreemdelingen van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, de verblijfsvergunning is ingetrokken of mensen die illegaal in Nederland verblijven, moeten Nederland verlaten. Zij krijgen een termijn om zelfstandig te vertrekken. Zie ook Vertrek uit Nederland.

Klik op het plaatje voor een grotere weergave of download het pdf-bestand.

Snelle terugkeer naar veilige landen van herkomst

Het aantal asielaanvragen vanuit Westelijke Balkanlanden stijgt. Afhandeling van deze aanvragen legt extra druk op het asielsysteem. Nederland heeft daarom maatregelen getroffen. Deze infographic is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Albanisch.

Klik op het plaatje voor een grotere weergave of download het pdf-bestand.

De asielketen: Wie doet wat?

In deze infographic is te zien wie wat doet in de asielketen. Zie ook de vreemdelingenketen.

Klik op het plaatje voor een grotere weergave of download het pdf-bestand.

Opvang van asielzoekers in Nederland

Deze infographic laat zien hoe de opvang van asielzoekers in Nederland geregeld is en wanneer vertrek aan de orde komt. Zie ook de ketenpartners en verblijfslocaties voor vreemdelingen.

Klik op het plaatje voor een grotere weergave of download het pdf-bestand.

De asielprocedure in Nederland

Deze infographic schetst een globaal beeld van de asielprocedure in Nederland en is bedoeld om de asielzoeker te laten zien waar hij of zij zich in de procedure begeeft.

Klik op het plaatje voor een grotere weergave of download het pdf-bestand.