Vertrekcijfers

Vertrekcijfers

Onderstaande cijfers bieden een inkijk in het terugkeerproces van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Dit zijn alleen de cijfers van de DT&V. Deze maken voor het grootste gedeelte deel uit van de landelijke vertrekcijfers, waarin ook de vreemdelingen zijn opgenomen die buiten de DT&V om vertrekken.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over asiel- en migratiecijfers.

Actuele cijfers over de vreemdelingenketen zijn ook te vinden op de website data.overheid.nl.

Soorten vertrek

Hieronder staan drie soorten vertrek gedefineerd: zelfstandig vertrek uit Nederland, gedwongen vertrek uit Nederland en zelfstandig vertrek zonder toezicht. Het laatste soort vertrek betekent dat een vreemdeling zelfstandig is vertrokken, zonder dat de uiteindelijke bestemming bekend is. Voorheen was dit met onbekende bestemming vertrokken (MOB).

2018 (tot en met mei 2018)

Vertrek DT&V
Aantal
Zelfstandig vertrek uit Nederland1.275
Gedwongen vertrek uit Nederland1.230
Zelfstandig vertrek zonder toezicht3.695
Totaal DT&V6.200

2017

Vertrek DT&V
Aantal
Zelfstandig vertrek uit Nederland3.400
Gedwongen vertrek uit Nederland2.700
Zelfstandig vertrek zonder toezicht9.020
Totaal DT&V15.120

2016

Vertrek DT&V
Aantal
Zelfstandig vertrek uit Nederland6.760
Gedwongen vertrek uit Nederland2.220
Zelfstandig vertrek zonder toezicht8.100
Totaal DT&V17.080

2015

Vertrek DT&V
Aantal
Zelfstandig vertrek uit Nederland3.320
Gedwongen vertrek uit Nederland1.850
Zelfstandig vertrek zonder toezicht5.070
Totaal DT&V10.240

2014

Vertrek DT&VAantal
Zelfstandig vertrek uit Nederland2.550
Gedwongen vertrek uit Nederland
2.100
Zelfstandig vertrek zonder toezicht5.150
Totaal DT&V9.800

2013


Vertrek DT&VAantal
Zelfstandig vertrek uit Nederland2.160
Gedwongen vertrek uit Nederland2.840
Zelfstandig vertrek zonder toezicht4.730
Totaal DT&V9.730

Disclaimer

Voor de absolute juistheid van de in het registratiesysteem van de DT&V vermelde gegevens kan niet worden ingestaan. De achtergrond hiervan is tweeledig. Ten eerste kost de administratieve verwerking van dossiers enige tijd. Hierdoor kunnen gegevens buiten beschouwing zijn gebleven indien de rapportagedatum dicht bij de rapportageperiode ligt. Het gevolg is dat cijfers over eenzelfde periode in toekomstige rapportages marginaal kunnen afwijken van de thans verstrekte informatie. Ten tweede is het registreren mensenwerk. De DT&V heeft constante aandacht voor de vulling van het systeem in de controle daarop. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de verstrekte gegevens onvolkomenheden bevatten. De vertrekcijfers zijn afgerond op vijftallen.