Organisatie

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid. Daaronder valt ook het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaal verblijf. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert dit beleid uit.