Directie van de Dienst Terugkeer en Vertrek

Directie van de Dienst Terugkeer en Vertrek

Als taakorganisatie is de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) verantwoordelijk voor het voorbereiden, bevorderen en organiseren van het (zelfstandige en/of gedwongen) vertrek uit Nederland van vreemdelingen die niet in het land mogen blijven.

De DT&V is gevestigd op diverse locaties in het hele land, met een hoofdkantoor in Den Haag. Naast een stafafdeling bestaat de DT&V uit drie directies, te weten:

Contact