Directie Internationale Aangelegenheden

Directie Internationale Aangelegenheden

Bij de terugkeer van vreemdelingen, is het belangrijk dat zij veilig kunnen afreizen naar hun land van herkomst. Hier ligt onder andere de taak van de DT&V-directie Internationale Aangelegenheden (DIA). Goede nationale en internationale contacten zijn erg belangrijk om de terugkeer van vreemdelingen goed te laten verlopen. DIA-medewerkers werken op diverse locaties in binnen- en buitenland.

De medewerkers van DIA houden zich bezig met allerlei verschillende vreemdelingen. De medewerkers van DIA hebben bijzondere aandacht voor groepen vreemdelingen met medische, psychiatische of andere bijzondere kenmerken. Medewerkers van DIA kunnen waar nodig vaak reisdocumenten verzorgen, maar zijn ook bezig met het onderhouden van relaties met landen van herkomst. Daarnaast nemen ze deel aan Europese samenwerkingsverbanden.

Aandachtsgebieden

DIA waarborgt de toegang van vreemdelingen tot andere landen. Om dat te kunnen doen, heeft deze directie relaties met zowel de centrale autoriteiten in de landen, als hun vertegenwoordiging in Nederland of België. Het contact leggen met herkomstlanden gaat in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Subsidies

DIA is daarnaast bezig met de financiering van projecten die vreemdelingen ondersteunen bij zelfstandige en duurzame terugkeer. De gelden voor deze subsidies worden beschikbaar gesteld door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. De projecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), VluchtelingenWerk Nederland (VWN) en door in Nederland gevestigde non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Contact