Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer

Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer

De DT&V ondersteunt het vertrek van vreemdelingen die niet langer in Nederland mogen blijven. De directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (OVT) ondersteunt de vreemdeling bij zijn of haar vertrek. Medewerkers van de directie OVT werken door heel het land, meestal op locaties van de IND of het COA.

Doelgroepen

De directie OVT richt zich op vreemdelingen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben. Deze vreemdelingen verblijven in een asielzoekerscentrum of in een opvang van de gemeente. De achtergrond, afkomst en leeftijd van de vreemdelingen is erg verschillend. Sommigen hebben eerder asiel aangevraagd, maar niet gekregen. Maar de DT&V heeft ook te maken met vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken. De medewerkers van directie OVT staan in nauw contact met ketenpartners.

Verblijfslocaties

Medewerkers van de directie OVT begeleiden vreemdelingen waar nodig persoonlijk bij de voorbereiding van hun vertrek. Deze vreemdelingen zitten vaak in opvanglocaties van de gemeente of het COA. Niet elke vreemdeling die het land moet verlaten, staat daar meteen voor open. Als een vreemdeling blijft weigeren mee te werken, kan de regievoerder bijzondere maatregelen treffen.

Door de vreemdeling bijvoorbeeld over te plaatsen naar een andere verblijfslocatie kan er meer druk gezet worden op terugkeer. Pas als een vreemdeling niet meewerkt aan zijn of haar terugkeer, komt gedwongen vertrek in beeld. Gedwongen terugkeer valt onder de verantwoordelijkheid van directie Toezicht en Maatregelen.

Contact