Directie Toezicht en Maatregelen

Directie Toezicht en Maatregelen

Het vertrek van een vreemdeling uit Nederland gebeurt in eerste instantie altijd vrijwillig. Gebeurt dit niet, komt gedwongen terugkeer in beeld. Deze vorm van vertrek is de taak van de directie Toezicht en Maatregelen (TM). Naar mate een vreemdeling minder meewerkt aan zijn vertrek, wordt zijn bewegingsvrijheid in Nederland beperkt. Medewerkers van directie TM werken door heel het land, vaak op locaties van het COA of DJI.

Doelgroep

De directie TM regelt het vertrek van vreemdelingen die niet langer recht hebben op verblijf in Nederland. Naast dat de vreemdeling geen verblijfsrecht (meer) heeft, is er vaak ook sprake van een opgelegde maatregel. Deze maatregel houdt in dat de bewegingsvrijheid van de vreemdeling beperkt wordt. Dit kan door het instellen van een meldplicht of, in uiterste gevallen, door een vreemdeling in bewaring te stellen. Directie TM is ook verantwoordelijk voor vreemdelingen in strafrecht (VRIS).

De medewerkers van directie TM hebben intensief contact met ketenpartners.

Verblijfslocaties

Bij het werk van de directie TM zijn veel partnerorganisaties betrokken. De vreemdeling wordt vrijwel altijd bijgestaan door een advocaat. Medewerkers van het COA of DJI zijn verantwoordelijk voor de opvang van de vreemdelingen. Dit kan in verschillende locaties zijn, zoals een gezinslocatie of een detentiecentrum. Voor gezinnen is er een speciale gesloten gezinsvoorziening.

Het beperken van bewegingsvrijheid is een zware maatregel, die alleen in uiterste gevallen wordt opgelegd. In vrijwel alle gevallen geldt dat er zicht op uitzetting moet zijn, wat inhoudt dat de vreemdeling op korte termijn moet kunnen vertrekken. Voor het vertrek zijn bijvoorbeeld geldende reisdocumenten nodig.

Contact