Terugkeer als onderdeel van het buitenlands beleid

Terugkeer als onderdeel van het buitenlands beleid

Een aantal landen werkt niet of met grote tegenzin mee aan gedwongen terugkeer. Voor deze landen kan het effectief zijn de samenwerking op het gebied van terugkeer te koppelen aan andere bestaande samenwerkingsverbanden.

Concreet betekent dit dat in relaties met herkomstlanden een koppeling tot stand gebracht wordt met andere samenwerkingsterreinen tussen Nederland en het betreffende land. Dat kan zijn op het terrein van immigratie, maar ook een ander onderwerp, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Deze integrale benadering van terugkeer is uiteraard alleen effectief bij een actieve inzet van alle ministeries. Daarom wordt terugkeer periodiek in de ministerraad besproken.