Internationale Relaties

Internationale Relaties

De medewerking van herkomstlanden aan terugkeer is een cruciaal onderdeel van een effectief terugkeerbeleid. In situaties waarin vreemdelingen niet meewerken aan terugkeer is het belangrijk dat de DT&V kan rekenen op medewerking van de herkomstlanden.