Subsidies

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Als uitvoerder van het terugkeerbeleid probeert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) de zelfstandige en duurzame terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Dit kunnen we niet alleen. Daarom financiert de DT&V terugkeerprojecten van inter- en niet-gouvernementele organisaties.

Terugkeerondersteuning REAN

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Return and Emigration Assistance from the Netherlands’ (REAN) programma. Via dit programma worden vreemdelingen ondersteund bij hun daadwerkelijke vertrek uit Nederland. Op de REAN landenlijst staan de nationaliteiten die gebruik kunnen maken van deze ondersteuning.

Subsidies voor terugkeerprojecten

Een specifieke groep vreemdelingen komt, naast de ondersteuning die via het REAN programma wordt verstrekt, ook in aanmerking voor aanvullende herintegratieondersteuning. Via de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) financiert de DT&V projecten van niet-gouvernementele organisaties die aanvullende herintegratieondersteuning verstrekken aan vreemdelingen. Daarnaast worden via deze regeling projecten gesubsidieerd voor vertrekondersteuning van gemeenschapsonderdanen, gericht op daadwerkelijk vertrek uit Nederland.

Op de onderliggende pagina’s wordt uitgelegd hoe organisaties subsidie kunnen aanvragen via deze regeling, inclusief alle documenten.

Een overzicht van alle projecten die terugkeerondersteuning verstrekken is te vinden op de website www.infoterugkeer.nl.