Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Op deze pagina vindt u belangrijke documenten en formulieren van de verschillende subsidies.

De voorwaarden en verplichtingen die aan het verstrekken en verkrijgen van een subsidie verbonden zijn, staan beschreven in de Subsidieregeling OZV 2019 en de Handleiding Projectadministratie. Onder de projectadministratie vallen ook de financiële administratie en de deelnemersadministratie.

Hieronder vindt u achtereenvolgens de volgende documenten en formulieren:
Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2019 (OZV)
Aanvraagformulier OZV
Formulier begroting OZV
Formulier financiële identificatie OZV
Handleiding Projectadministratie OZV:
Verificatieformulier deelnemers
Maandelijks voortgangsformulier
Formulier intrekking verificatie subsidieontvanger
Matrix personeelskosten.
Hebt u nog vragen? Mail deze dan naar subsidie@dtv.minvenj.nl.