Soorten subsidies

Soorten subsidies

De DT&V werkt met twee soorten subsidies.

1. Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV)

De DT&V beheert de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierbij gaat het om projecten die het zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland ondersteunen en daardoor helpen om de inbewaringstelling van vreemdelingen te voorkomen.

Vreemdelingen kunnen daarbij ondersteuning in natura aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan psychosociale ondersteuning, opleidingen, of hulp bij het vinden van werk of het starten van een bedrijf. Maatschappelijke organisaties kunnen voorstellen voor projecten indienen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

In deze projecten krijgen de vreemdelingen geen contant geld in handen. De ondersteuning die een vreemdeling krijgt is in natura en heeft maximaal de waarde van 1.500 euro per persoon. Hiervan mag maximaal de helft in het land van herkomst worden besteed.

2. Subsidieregeling Stuurgroep Vrijwillige Terugkeer (SVT)

De DT&V beheert een deel van het subsidiegeld van het programma voor migratie en ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Projectvoorstellen vanuit het maatschappelijk middenveld kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het gaat om projecten die vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers bevorderen.

Ex-asielzoekers krijgen daarbij ondersteuning in natura aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, medische ondersteuning of hulp bij het vinden van werk of het starten van een bedrijf. Niet-gouvernementele organisaties kunnen voorstellen voor projecten indienen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).