Vertrek uit Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Jaarlijks komen veel vreemdelingen naar Nederland in de hoop hier te kunnen wonen. Een aantal mag blijven, maar veel vreemdelingen moeten terug naar hun land van herkomst of naar een ander land. De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. Vreemdelingen die Nederland niet zelfstandig verlaten, kunnen gedwongen worden het land te verlaten.