Ketenprocesbeschrijving VRIS

Ketenprocesbeschrijving VRIS

VRIS staat voor ‘vreemdeling in de strafrechtketen’. In de ketenprocesbeschrijving VRIS staan de werkafspraken die tussen de verschillende betrokken ketenpartijen gemaakt zijn met het oog op de afstemming van werkzaamheden.

Met behulp van de ketenprocesbeschrijving VRIS weet iedere medewerker binnen de keten wie wat op welk moment moet doen om uiteindelijk criminele, illegale, verwijderbare vreemdelingen uit te kunnen zetten.

Consequenties van het plegen van strafbare feiten

Wanneer vreemdelingen strafbare feiten plegen, is het van belang dat de vreemdelingrechtelijke consequenties hiervan worden bezien. Zoveel als mogelijk moeten criminele, illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, na uitzitting van hun straf uit Nederland worden uitgezet, bij voorkeur vanuit de strafrechtelijke detentie.

Samenstellers

De ketenprocesbeschrijving VRISl is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Instellingen, het Openbaar Ministerie en de directie migratiebeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De procesbeschrijving is aan veranderingen onderhevig en wordt regelmatig geactualiseerd.