Bijzondere categorieën vreemdelingen

Bijzondere categorieën vreemdelingen

Voor bepaalde groepen vreemdelingen, bijvoorbeeld in geval van het vertrek van minderjarigen of wanneer medische omstandigheden een rol spelen, bereidt de Dienst Terugkeer en vertrek (DT&V) het vertrek uit Nederland met speciale zorg voor.

Voor de volgende groepen vreemdelingen geldt een werkwijze die afwijkt van de reguliere werkwijze van de DT&V: