Vertrek uit Nederland verantwoordelijkheid van vreemdeling

Vertrek uit Nederland verantwoordelijkheid van vreemdeling

De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) stimuleert vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven het land zelfstandig te verlaten en ondersteunt hen daarbij.