Gesloten gezinsvoorziening

Gesloten gezinsvoorziening

In een gesloten gezinsvoorziening is de omgeving aangepast aan gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Gezinnen verblijven er in een eigen woning.

Verblijf in deze locatie wordt alleen als uiterste middel ingezet. Er wordt dan ook maar een beperkte groep gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen geplaatst. De meeste gezinnen die asiel aanvragen aan de buitengrens zullen na de screening de open asielprocedure doorlopen in Ter Apel. De gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, zullen dit meestal zelfstandig doen vanuit een open gezinslocatie of andere opvang.

Doelgroepen

  1. Gezinnen met minderjarige kinderen aan wie een vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve van hun uitzetting is opgelegd op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet;
  2. Gezinnen met minderjarige kinderen die grensgeweigerd zijn, een asielaanvraag hebben ingediend en in afwachting van de asielbeslissing in grensdetentie zitten op grond van artikel 6 Vreemdelingenwet;
  3. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) aan wie een vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve van hun uitzetting is opgelegd op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet.

Meer informatie