Terugkeerprojecten

Terugkeerprojecten

Om vreemdelingen te stimuleren terug te keren naar het land van herkomst en zoveel mogelijk belemmeringen voor terugkeer weg te nemen, zijn er verschillende terugkeerprojecten. Deze bestaan uit financiële hulp of ondersteuning in natura in het land van herkomst.

Het kabinet stelt vanuit het subsidiekader 'Vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie' jaarlijks middelen beschikbaar voor projecten om ex-asielzoekers weer een toekomst in hun land van herkomst te bieden als zij zelfstandig terug gaan.

Zo verzorgt de 'Return- and Emigration of Aliens from the Netherlands' (REAN) -regeling o.a. voorlichting, (vlieg)tickets en begeleiding. De 'Herintegratie Regeling Terugkeer' biedt financiƫle ondersteuning bij herintegratie in het land van herkomst. Een groot aantal andere projecten ondersteunt de terugkeer en herintegratie in natura (bijvoorbeeld door scholing of hulp bij het opzetten van een onderneming). De terugkeerprojecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie en diverse andere niet-gouvernementele organisaties. Een actueel overzicht van terugkeerprojecten vindt u op de site 'Ondersteuning bij Terugkeer'.

Bemiddelingsverzoek

Een vreemdeling die problemen heeft de juiste reisdocumenten te krijgen, kan bij de DT&V een verzoek indienen voor bemiddeling bij het verkrijgen van vervangende reisdocumenten. Dit heet een bemiddelingsverzoek.