Zelfstandig vertrek

Zelfstandig vertrek

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, moeten het land verlaten. Terugkeer naar het land van herkomst ligt dan vaak het meest voor de hand. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert de regie op deze terugkeer en hanteert daarbij de 'van drang naar dwang'-aanpak.

De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. De DT&V is verantwoordelijk voor het begeleiden van dit vertrek. Vanaf het moment dat iemand Nederland moet verlaten voeren medewerkers van de DT&V regelmatig persoonlijke gesprekken met de vreemdeling. In deze vertrekgesprekken probeert de DT&V mogelijke belemmeringen voor de vreemdeling weg te nemen en hem te motiveren tot zelfstandige terugkeer.

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Hulp bij zelfstandig vertrek

Om vreemdelingen te stimuleren terug te keren naar het land van herkomst zijn verschillende terugkeerprojecten opgezet. Deze bestaan uit financiële hulp of ondersteuning in natura in het land van herkomst (bijvoorbeeld ondersteuning bij het opzetten van een onderneming of scholing). De terugkeerprojecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie en andere organisaties.

Niet zelfstandig? Dan gedwongen

Pas wanneer de vreemdeling niet zelfstandig vertrekt en geen hulp aanvaardt van de DT&V of andere organisaties komt gedwongen vertrek in beeld. Vreemdelingenbewaring kan hier een onderdeel van zijn. Hierbij wordt de vreemdeling in bewaring gesteld, met het oog op uitzetting.

Bemiddelingsverzoek

Soms heeft een vreemdeling niet de juiste reisdocumenten (meer) die nodig zijn om zelfstandig terug te keren naar het land van herkomst. In die gevallen kan de DT&V assistentie verlenen bij het aanvragen van deze papieren bij de vertegenwoordiging van het betreffende land. De vreemdeling moet kunnen aantonen dat hij eerst zélf heeft geprobeerd de reisdocumenten te krijgen. Dit heet een bemiddelingsverzoek.