Werk in de uitvoering

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. De vreemdeling is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek uit Nederland. De DT&V ondersteunt hem daarbij. Vreemdelingen die Nederland niet zelf verlaten, kunnen gedwongen het land worden uitgezet.