Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer

Een vreemdeling die Nederland moet verlaten en die niet zelfstandig wil vertrekken kan door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het land uitgezet worden. Dit gebeurt in de regel per vliegtuig via reguliere lijndiensten.

Vlak voor het gedwongen vertrek van de vreemdeling controleert de DT&V nog een aantal punten:

  • Medische check. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld op verzoek van de vreemdeling zelf) kan er aanleiding zijn om kort voor het vertrek een medische check te laten uitvoeren. Tijdens deze check wordt beoordeeld of de vreemdeling - medisch gezien - kan reizen.
  • Er worden laatste controles uitgevoerd op onder meer de juiste (reis)documenten, op bagage en andere bezittingen en op eventueel benodigde medicijnen.
  • Verwijderbaarheidscheck. De DT&V controleert bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de vreemdeling nog steeds het land dient te verlaten. Er kan in de loop van de tijd immers iets gewijzigd zijn in de verblijfstatus van de persoon.

Begeleiding tijdens vlucht

In de regel vertrekt een vreemdeling zelfstandig uit Nederland. In bijzondere gevallen, zoals bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen en vreemdelingen met een medisch dossier, kan een DT&V-medewerker de vreemdeling begeleiden. Als er aanwijzingen zijn dat de vreemdeling zich tegen zijn uitzetting zal verzetten, begeleiden medewerkers van de Koninklijke Marechaussee de vreemdeling tijdens zijn reis.

Overheidsvluchten

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als een groot aantal vreemdelingen van dezelfde nationaliteit tegelijk kan vertrekken, vindt een overheidsvlucht plaats. Dan wordt een vliegtuig ingezet waarmee deze mensen worden teruggebracht naar hun land van herkomst.

Steeds vaker organiseren Europese landen gezamenlijk uitzettingen. Deze worden vaak zowel organisatorisch als financieel ondersteund door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex).