Gesprekken met de vreemdeling

Gesprekken met de vreemdeling

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voert vanaf het moment dat iemand Nederland moet verlaten regelmatig gesprekken met de vreemdeling. Tijdens deze gesprekken spreekt een regievoerder onder meer met de vreemdeling over de stappen die deze kan ondernemen om zijn vertrek te realiseren en welke hulp hij hierbij nodig heeft.

De regievoerder zal tijdens de gesprekken proberen de vreemdeling te motiveren tot zelfstandige terugkeer, zo nodig met ondersteuning. Wenst de vreemdeling niet te vertrekken, dan bekijkt de DT&V per individu wat de mogelijkheden zijn voor gedwongen vertrek.

Het eerste vertrekgesprek vindt zo snel mogelijk plaatst nadat de vreemdeling te horen heeft gekregen dat hij het land moet verlaten. De regievoerder van de DT&V wijst de vreemdeling tijdens dit gesprek op zijn verantwoordelijkheid zelfstandig te vertrekken en bespreekt de mogelijkheid gebruik te maken van speciale terugkeerprojecten. Deze projecten bieden ondersteuning bij vertrek uit Nederland, financieel en/of in natura.

Bijzondere omstandigheden

Naast terugkeer heeft de DT&V tijdens de gesprekken met de vreemdeling ook aandacht voor eventuele bijzondere omstandigheden waarin deze zich kan bevinden. Zo let de behandelend regievoerder onder meer op signalen van mensenhandel en schrijnende en/of medische omstandigheden die het vertrek kunnen beïnvloeden.

Vertrekplan

Alle gesprekken worden geregistreerd in een vertrekplan. Het vertrekplan bevat een persoonsgerichte aanpak waarin de regievoerder beschrijft welke vertrekstrategie hij in gedachten heeft om de vreemdeling te bewegen te vertrekken uit Nederland, dan wel via het gedwongen traject het land te verlaten. De vreemdeling staat centraal en dat maakt elk vertrekplan een maatwerkplan gericht op het individu. De uitvoering van de strategie uit het vertrekplan is belegd bij de regievoerder.

Tolk

Het is duidelijk dat goede communicatie tussen de DT&V en de vreemdeling belangrijk is om een gesprek te kunnen voeren. Om communicatieproblemen te voorkomen, is bij de vertrekgesprekken vaak een tolk aanwezig of beschikbaar via de telefoon.