Procesprotocollen

Procesprotocollen

Iedere vreemdeling heeft recht op een gelijkwaardige behandeling door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ongeacht wie de behandelend medewerker is. Door het gebruik van procesprotocollen streeft de DT&V naar een uniforme werkwijze. De procesprotocollen beschrijven de te nemen stappen en uit te voeren acties op voorkomende handelingen.

De procesprotocollen kunnen worden opgevraagd via info@dtv.minvenj.nl