Terugkeerproces

Terugkeerproces

In het Nederlandse terugkeerbeleid staat de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling voor zijn vertrek voorop. Bij het zelfstandige vertrek kan de vreemdeling ondersteuning krijgen van de Nederlandse overheid. Pas wanneer de vreemdeling niet zelfstandig vertrekt en geen hulp aanvaardt van de DT&V (of andere organisaties) gaat de DT&V over tot gedwongen vertrek.

De DT&V staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. De medewerkers werken persoonsgericht. Dit betekent dat de DT&V altijd maatwerk levert. Tijdens persoonlijke gesprekken bekijken de medewerkers per vreemdeling wat de mogelijkheden zijn voor het organiseren van het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners, beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.

Prioriteit

De regering geeft prioriteit aan de terugkeer van overlast gevende en/of criminele illegalen en vreemdelingen die verdacht worden van oorlogsmisdaden.

Verwijderbaarheidscheck

Op verschillende momenten tijdens het terugkeerproces controleert de DT&V bij de IND of de vreemdeling nog steeds het land dient te verlaten. Er kan in de tussentijd immers iets gewijzigd zijn in de verblijfstatus van de persoon. Dit heet een verwijderbaarheidscheck.

Vertrekprocedure