Verhalen uit de praktijk

Verhalen uit de praktijk

Vertrek. Verwijdering. Ontruiming. Terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat misschien wel het moeilijkste werk in de vreemdelingenketen is. Hoe moeilijk blijkt uit onderstaande verhalen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Om herkenning te voorkomen, zijn de namen van landen en personen veranderd.

Na tweeënhalf jaar toch terug

Begin 2008 wordt een man in vreemdelingenbewaring gesteld. De man zegt dat hij uit Zamunda komt en Ian Smith heet. Maar hij is bekend onder meerdere aliassen. Na een aantal gesprekken met de man maak ik een afspraak met de ambassade van Zamunda. Ian, de consul en ik hebben een gesprek, zodat de consul kan zeggen of Ian inderdaad uit Zamunda komt. De consul denkt niet dat Ian uit zijn land komt en geeft geen vervangend reisdocument af. Ian kan dus niet reizen. Na een aantal gesprekken met Ian krijg ik het vermoeden dat hij uit Udongo komt en eigenlijk John Johnson heet.

Download het complete verhaal hieronder.

De Westelijke Woestijn

In 2009 wordt het gezin Raapas met 5 kinderen in de vrijheidsbeperkende locatie (vbl) in Ter Apel geplaatst. Het gezin is al vanaf 2002 in Nederland, zonder uitzicht op een verblijfsvergunning. Na een jaar praten is de familie eindelijk overtuigd dat ze Nederland echt moet verlaten, omdat ze geen toekomst in Nederland hebben. Het verrast ons wanneer hun advocaat mij vertelt dat het gezin bij de IND een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend. De moeder heeft suikerziekte en de familie wil in Nederland blijven.

Download het complete verhaal hieronder.

Na 15 jaar uitzetting veelpleger en ongewenste vreemdeling

Sinds 2005 heb ik met enige regelmaat gesprekken met Charles Diamond. Hij zit in vreemdelingenbewaring, omdat hij een lang strafblad heeft en daardoor een ongewenste vreemdeling is. Elke keer als ik een stapje dichterbij kom en geregeld heb dat Charles Nederland kan verlaten, vraagt hij een verblijfsvergunning aan. Charles heeft het recht om de beslissing op deze aanvraag in Nederland af te wachten, waardoor ik dus niks kan doen. Charles is al sinds 1995 onrechtmatig in Nederland. Hij maakt al jarenlang Den Haag onveilig met gewapende overvallen, diefstal, drugshandel en helingpraktijken. Nadat hij hiervoor door de rechtbank veroordeeld is, moet hij eerst zijn straf uitzitten, voordat ik zijn uitzetting kan organiseren.

Download het complete verhaal hieronder.

Zelfstandig of gedwongen

In januari heb ik een kennismakingsgesprek met Jonas Delhi. Jonas wil graag terug naar Pumolia, maar heeft geen reispapieren. Samen met Jonas vul ik het aanvraagformulier voor een vervangend reisdocument in. Jonas heeft een psychiatrisch verleden en slikt zware medicijnen. Drie maal per dag komt er een verpleegkundige naar de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) waar hij verblijft om te zorgen dat hij de goede medicijnen op het juiste moment slikt. Om Jonas goed verzorgd de reis naar zijn vaderland te laten maken, moet ik zorgen dat er een verpleegkundige met hem meegaat en dat hij genoeg medicijnen voor de reis heeft. Ook moet ik voor Jonas medische opvang in Pumolia regelen.

Download het complete verhaal hieronder.

We willen wel terug, maar we kunnen niet

De heer en mevrouw Khan verblijven sinds 2001 in Nederland. In Nederland is mevrouw Khan bevallen van zoon Marco. Mevrouw Khan komt uit Guadec, haar echtgenoot komt uit Sonzola. Ze zijn in Guadec getrouwd, maar het is niet duidelijk welke nationaliteit zoon Marco bij de geboorte heeft gekregen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft het asielverzoek van de familie Khan afgewezen. Ze moeten Nederland verlaten. Ze hebben contact opgenomen met de ambassades van Sonzola en Guadec om vervangende reisdocumenten aan te vragen. Daar beginnen de problemen. De ambassade van Sonzola denkt dat legitimiteit van het religieus gemengde huwelijk tussen heer en mevrouw Khan problemen zal geven bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor mevrouw in Sonzola. Een gemengd huwelijk wordt sociaal niet geaccepteerd en de zoon uit dit huwelijk zal gezien worden als een illegaal kind.

Download het complete verhaal hieronder.

Ju Pack is ziek en wil graag naar huis

In 1998 is Ju Pack Nederland binnen gekomen. Hij is illegaal in Nederland. Sinds twee jaar hebben mijn collega’s en ik verschillende gesprekken met Ju Pack. Ondanks dat wij hem vertellen dat hij niet in Nederland mag blijven, onderneemt hij niets om weg te gaan. Dan wordt Ju Pack ernstig ziek en moet hij geopereerd worden. Na zijn operatie wordt Ju Pack opgenomen in een verpleeghuis om te herstellen van de operatie. Van het verpleeghuis krijg ik te horen dat hij waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft. Ik ga op bezoek bij Ju. Hij geeft aan dat hij heel graag naar huis wil om daar zijn laatste dagen door te brengen. Maar dan lijkt hij weer beter te worden.

Download het complete verhaal hieronder.

Download de complete verhalenbundel

Inclusief verklarende woordenlijst.