Remigratiebeleid voor derdelanders uit Oekraïne verlengd

Derdelanders uit Oekraïne kunnen met het remigratiebeleid in ieder geval tot en met 4 maart extra ondersteuning en een financiële bijdrage krijgen voor vertrek naar land van herkomst of een land buiten de Europese Unie waar duurzaam verblijf mogelijk is. 
 

De verlenging van het remigratiebeleid is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft genomen in relatie tot de huidige opvangopgave, in het bijzonder de opvang van derdelanders uit Oekraïne. Met dit tijdelijk beleid (gestart op 15 november) wil de Nederlandse overheid derdelanders uit Oekraïne actief stimuleren vrijwillig te vertrekken en de druk op de reguliere asielketen waar mogelijk verlichten.

Het gaat om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Ze zijn gevlucht uit Oekraïne, maar zijn afkomstig uit andere landen. Zij studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. Met het remigratiebeleid krijgen zij ondersteuning en een financiële bijdrage om een toekomst op te bouwen in hun land van herkomst, dan wel een land buiten de Europese Unie waar hun verblijf duurzaam is geborgd.
 

Welke ondersteuning biedt de DT&V?

De remigratieondersteuning bestaat uit:
•    Advies en informatie over remigratie.
•    Vliegticket voor een enkele reis.
•    Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol.
•    Een eenmalige financiële bijdrage, te ontvangen bij vertrek op luchthaven Schiphol: € 2000 per persoon bij aanmelding in de periode van 1 januari tot en met 4 maart 2023 en uitreis binnen één maand na aanmelding.
Na 4 maart 2023 is de reguliere terugkeerondersteuning van kracht.

Meer informatie?

Kijk voor aanmelden en de voorwaarden op de pagina over het remigratiebeleid.