Voortzetting tijdelijk remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het tijdelijke remigratiebeleid voor derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning uit Oekraïne verlengd. Het beleid zou lopen tot en met 15 september, maar blijft nu in elk geval gelden totdat de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan over het verblijfsrecht van derdelanders met de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Op deze manier kunnen derdelanders langer gebruik maken van de regeling die vrijwillig vertrek ondersteunt.

Met het remigratiebeleid krijgen derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Oekraïne die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP), onder voorwaarden ondersteuning en een financiële bijdrage bij terugkeer. Deze hulp is bedoeld om een toekomst op te bouwen in hun land van herkomst, dan wel een land buiten de Europese Unie waar hun verblijf duurzaam is geborgd.

Voor derdelanders die zich aanmelden en aan de voorwaarden voldoen, bestaat de remigratieondersteuning uit:

  • Advies en informatie over remigratie.
  • Vliegticket voor een enkele reis.
  • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol.
  • Een eenmalige financiële bijdrage van € 5000 per persoon en bij uitreis binnen 1 maand na aanmelding. Het bedrag wordt verstrekt bij vertrek op luchthaven Schiphol. 

Stimuleren vrijwillig vertrek

Het remigratiebeleid werd eind 2022 voor het eerst uitgevoerd. Het beleid is bedoeld voor zogenoemde derdelanders die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar uit andere landen komen. Zij hadden in Oekraïne een tijdelijk verblijfsrecht voor bijvoorbeeld studie of werk. Zij krijgen in Nederland onder andere opvang en leefgeld op basis van de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB). 

In maart van dit jaar besloot het kabinet dat deze derdelanders nog tot 4 september 2023 in Nederland mogen verblijven onder de RTB. Vanaf dat deze datum  hebben zij niet meer dezelfde rechten als vluchtelingen uit Oekraïne. Het tijdelijke remigratiebeleid is bedoeld om hen actief te stimuleren vrijwillig te vertrekken omdat de RTB voor velen van hen afloopt. Sinds november 2022 zijn ca. 720 derdelanders vertrokken met het remigratiebeleid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het remigratiebeleid of wilt u zich als derdelander met een (tijdelijke) verblijfsvergunning uit Oekraïne aanmelden? Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier vindt u op de pagina Terugkeerondersteuning voor niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne.