Remigratiebeleid voor derdelanders uit Oekraïne verlengd tot en met 4 maart 2024

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het remigratiebeleid voor derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning uit Oekraïne verlengd tot en met 4 maart. Derdelanders uit Oekraïne kunnen met het remigratiebeleid extra ondersteuning en een financiële bijdrage krijgen voor vertrek naar het land van herkomst of een ander land buiten de Europese Unie waar duurzaam verblijf mogelijk is. 

Met het remigratiebeleid wil de Nederlandse overheid derdelanders uit Oekraïne actief stimuleren vrijwillig te vertrekken. Het gaat om mensen uit derde landen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Oekraïne die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zij studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. Met het remigratiebeleid krijgen zij ondersteuning en een financiële bijdrage om een toekomst op te bouwen in hun land van herkomst of een ander land buiten de Europese Unie waar duurzaam verblijf mogelijk is. 

Sinds november 2022 zijn ca. 730 derdelanders vertrokken met het remigratiebeleid.
 

DT&V biedt praktische en financiële hulp

Voor derdelanders die zich aanmelden en aan de voorwaarden voldoen, bestaat de remigratieondersteuning uit:

  • Advies en informatie over remigratie
  • Vliegticket voor een enkele reis
  • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol
  • Een financiële bijdrage van € 5.000 per persoon bij vertrek uit Nederland binnen 1 maand na aanmelding. Het bedrag wordt verstrekt bij vertrek op luchthaven Schiphol. 

Na 4 maart 2023 is de reguliere terugkeerondersteuning van kracht.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het remigratiebeleid? Of wilt u zich als derdelander met een (tijdelijke) verblijfsvergunning uit Oekraïne aanmelden? Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier vindt u op de pagina Terugkeerondersteuning voor niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne.