Algemeen ambtsbericht Servië en Montenegro

In dit algemene ambtsbericht wordt de huidige situatie in de statenunie Servië en Montenegro (exclusief Kosovo) beschreven voorzover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Servië en Montenegro en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers uit Servië en Montenegro. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in de statenunie van Servië en Montenegro (Srbija i Crna Gora, afgekort SCG),1 laatstelijk maart 2004. Het algemene ambtsbericht beslaat de periode van april 2004 tot en met juni 2005.