Leidraad Terugkeer en Vertrek

Dit is de actuele editie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek, waarin de werkgroep Leidraad een veelheid aan verbetermaatregelen rondom het vertrekproces heeft benoemd en beschreven.