Schema vertrekprocedure

Het casemanagement van DT&V start op het moment dat de politie, Koninklijke Marechaussee (KMar) of Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het dossier overdraagt aan het Informatie en Logistiek Centrum (ILC) van de DT&V. Het casemanagement eindigt als de vreemdeling het land aantoonbaar heeft verlaten of met onbekende bestemming is vertrokken.