U bent geweigerd aan de grens en u bent geclaimd bij een ander land op grond van de Dublinverordening

U ontvangt dit informatieblad omdat u aan de grens geweigerd bent. Tijdens uw asielaanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gebleken dat u eerst in een ander land in Europa bent geweest. Dit betekent dat dat andere Europese land verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag. U hebt geen toegang tot Nederland gekregen tot duidelijk is welke Europees land uw asielverzoek gaat behandelen. Tot dat moment, verblijft u in vreemdelingenbewaring op grond van artikel 6 lid 1 en 2 van de Vreemdelingenwet.