Reisdocumenten

Terugkeren naar Uganda kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Uganda terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Laissez passer aanvraag (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Als de diplomatieke vertegenwoordiging na een presentatie de Ugandese nationaliteit van een vreemdeling vaststelt en deze heeft geen (kopie) documenten, dan moet de vreemdeling op de ambassade het formulier ‘verification citizenship’ invullen en ondertekenen. Pas dan is de diplomatieke vertegenwoordiging bevoegd tot afgifte van een laissez-passer.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is dertig dagen geldig. Verlengen is mogelijk, er wordt een nieuwe laissez-passer verstrekt.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.