Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Uganda.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal tien werkdagen voor de vlucht.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder kan voor onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot adequate opvang contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.