Terugkeerprojecten

Het terugkeerbeleid is erop gericht de zelfstandige en duurzame terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Het kabinet stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor projecten om ex-asielzoekers weer een toekomst in hun land van herkomst te bieden als zij zelfstandig terug gaan.

Deze terugkeerprojecten bestaan uit financiële hulp of ondersteuning in natura in het land van herkomst, bijvoorbeeld ondersteuning bij het opzetten van een onderneming of scholing. De terugkeerprojecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie en andere organisaties.

Ondersteuning bij terugkeer en herintegratie

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Return and Emigration Assistance from the Netherlands’ (REAN) programma. Via dit programma worden vreemdelingen ondersteund bij hun daadwerkelijke vertrek uit Nederland. Vanuit de REAN-regeling worden o.a. voorlichting, (vlieg)tickets en begeleiding verstrekt. Op de REAN landenlijst staan de nationaliteiten die gebruik kunnen maken van deze ondersteuning.

Aanvullende ondersteuning

Een specifieke groep vreemdelingen komt naast de ondersteuning vanuit REAN ook in aanmerking voor aanvullende herintegratieondersteuning. Hierbij gaat het om ondersteuning bij de terugkeer en herintegratie in natura, bijvoorbeeld door scholing of hulp bij het opzetten van een onderneming. De terugkeerprojecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie en diverse andere niet-gouvernementele organisaties. Een overzicht van alle projecten die terugkeerondersteuning verstrekken is te vinden op Infoterugkeer.nl.