Voorlichtingsvideo's voor vreemdelingen

Speciaal voor regievoerders zijn er voorlichtingsvideo's gemaakt ter ondersteuning in hun werk. Op deze manier geven zij via deze korte animaties de vertrekplichtige vreemdeling informatie over het vertrekproces. Maar kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt bijvoorbeeld bij werkbezoeken, conferenties en voor externe gasten.

De video's zijn ieder in twaalf verschillende talen beschikbaar, om de informatie zo goed mogelijk te kunnen overbrengen aan de vreemdelingen. Hieronder zijn de Nederlandstalige versie van de voorlichtingsvideo's te bekijken.

Voorlichtingsvideo Als u niet werkt aan uw vertrek

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Als u niet werkt aan uw vertrek.
Voiceover:
U moet Nederland verlaten.
Wij begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is, maar als u niet aan uw vertrek werkt en Nederland niet zelf verlaat kan u worden vastgezet in een detentiecentrum tot u wordt uitgezet.
U kunt dan voor langere tijd in bewaring worden gesteld.
Op het detentiecentrum werkt de Dienst Terugkeer en Vertrek met u aan uw vertrek.
Zodra uw vlucht geboekt is, wordt u Nederland uitgezet.
Uw advocaat weet dit 48 uur van tevoren.
U gaat vanuit het detentiecentrum naar het vliegveld.
U vertrekt onder begeleiding.
U wordt bij aankomst overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.

Voorlichtingsvideo Terugkeer met medische voorwaarden

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Terugkeer met medische voorwaarden.
Voiceover:
In elke fase van de vertrekprocedure kan de vreemdeling medische ondersteuning nodig hebben.
De Dienst Terugkeer & Vertrek zorgt dan, in overleg met de vreemdeling, dat de vertrekprocedure hierop wordt aangepast.
Het Bureau Medische Advisering, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, stelt medische voorwaarden vast aan de terugkeer.
Zo kan er medische ondersteuning nodig zijn tijdens de reis, maar ook in het land van herkomst.
Deze voorwaarden worden getoetst door een rechter, opgenomen in het vertrekplan, en vervolgens gerealiseerd.
Eenmaal aangekomen in het land van herkomst wordt de vreemdeling overgedragen.
Zo wordt de vreemdeling niet aan zijn lot overgelaten.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.
 

Voorlichtingsvideo Waarom praat u met de DT&V?

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Waarom praat u met DT&V?
Voiceover:
Uw asielverzoek is door de IND afgewezen.
U moet Nederland verlaten.
We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is.
DT&V - de Dienst Terugkeer en Vertrek - ondersteunt u bij uw vertrek en bij het maken van plannen voor de eerste periode na terugkeer in uw land van herkomst of een ander land.
DT&V bespreekt met u wat nodig is om Nederland te verlaten.
Dit kan vertrek zijn:
naar uw land van herkomst,
naar een land waar u een vergunning heeft,
of naar een land waar u eerder asiel heeft aangevraagd.
In de gesprekken maakt u afspraken over:
de stappen die moeten worden gezet om Nederland te verlaten,
over het krijgen van reisdocumenten
of over de planning van de reis zelf.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.
 

Voorlichtingsvideo Uw reisdocumenten

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Uw reisdocumenten.
Voiceover:
U moet Nederland te verlaten. We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is. Om Nederland te verlaten heeft u een geldig reisdocument nodig.
Heeft u dat niet, dan bent u verplicht mee te werken om reisdocumenten te verkrijgen.
Uw regievoerder helpt u daarbij.
U heeft documenten nodig die uw nationaliteit en identiteit aantonen.
Die kunt u opvragen bij uw familie of vrienden in uw land.
Het origineel of een kopie, bijvoorbeeld als foto via WhatsApp of mail. Ook uw ambassade kan u helpen bij het verkrijgen van reisdocumenten.
Als u zegt en aantoont wie u bent krijgt u reispapieren waarmee u eenmalig kunt terugkeren naar uw land.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.
 

Voorlichtingsvideo Uw toekomst na uw vertrek

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Uw toekomst na uw vertrek.
Voiceover:
U moet Nederland verlaten. We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is.
Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek krijgt u een regievoerder aangewezen.
Die bespreekt met u de stappen die nodig zijn voor uw terugkeer.
Als u werkt aan uw terugkeer, kan uw regievoerder met u mogelijkheden bespreken voor hulp bij het oppakken van uw leven na terugkeer in uw land van herkomst.
Soms kunnen we u wat geld meegeven voor de eerste periode na aankomst
Ook kunnen we mogelijkheden bespreken voor ondersteuning bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.

Voorlichtingsvideo U heeft in een ander Europees land verblijf aangevraagd

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – U heeft in een ander Europees land verblijf aangevraagd.
Voiceover:
De IND heeft uw aanvraag afgewezen omdat u hiervoor al in een ander Europees land bent geweest.
Of omdat u eerder asiel heeft aangevraagd in een ander Europees land.
We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is.
Het eerste land in Europa waar u asiel aanvraagt is verantwoordelijk voor uw aanvraag.
Doorreizen naar een volgend land heeft geen zin.
U wordt dan weer overgedragen aan het eerste land.
Of er wordt een vertrek naar uw land van herkomst geregeld.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.

Voorlichtingsvideo U reist door naar een volgend Europees land

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – U reist door naar een volgend Europees land.
Voiceover:
De IND heeft besloten dat u Nederland moet verlaten.
We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is.
Wat gebeurt er als u in een ander Europees land asiel wilt aanvragen?
Het eerste land in Europa waar u bent aangekomen moet uw aanvraag in behandeling nemen.
Kwam u dus via Nederland Europa binnen, en reist u daarna naar een volgend Europees land, dan wordt u weer teruggestuurd naar Nederland.
Het heeft dus geen zin om in een ander land asiel aan te vragen want dan wordt u weer teruggestuurd naar Nederland.
U heeft de keuze of u werkt vrijwillig mee of u wordt gedwongen om terug te keren.
Als u meewerkt, kan de Dienst Terugkeer en Vertrek u ondersteunen bij uw vertrek en bij het maken van plannen voor de eerste periode na terugkeer.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.