Cijfers Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen bekend

Vorige week zijn de uitkomsten van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen, beter bekend als het kinderpardon, bekend gemaakt.

Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen
Beeld: ©Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND heeft de dossiers van 1.100 kinderen en 1.090 bij hen horende volwassenen beoordeeld. Ongeveer de helft krijgt alsnog een verblijfsvergunning: 569 asielkinderen en 502 volwassen familieleden. De aanvragen van 439 kinderen en 509 volwassenen zijn afgewezen. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In de bijlage staan het aantal aanvragen, inwilligingen, afwijzingen en vervolgprocedures.

Gronden voor een vergunning

In totaal kwamen 263 kinderen automatisch in aanmerking voor een herbeoordeling. Daarvan hebben de meesten (235) een verblijfsvergunning gekregen. Daarnaast hebben zich nog 837 kinderen gemeld die niet automatisch in aanmerking kwamen. Van die groep kregen er 334 alsnog een verblijfsvergunning.

Daarnaast hebben 12 kinderen en 22 volwassenen na afwijzing alsnog een vergunning gekregen op andere gronden: vooral artikel 8 EVRM Gezinsleven, in een enkel geval artikel 8 EVRM Privéleven en Art. 3.6ba van het Vreemdelingenbesluit 2000. In totaal 171 aanvragen zijn om andere redenen afgesloten, bijvoorbeeld vanwege een buiten behandelingstelling, een intrekking van de aanvraag of overlijden.

Beschikbaar voor vertrek

De automatisch herbeoordeelde aanvragen zijn aanvragen die op grond van de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen zijn ingediend en afgewezen vanwege het zogenoemde ‘meewerkcriterium’. Aanvragen die alleen op grond van dit criterium zijn afgewezen, zijn in het kader van de Afsluitingsregeling opnieuw beoordeeld langs de lijn van een ruimhartiger ‘beschikbaarheidscriterium’. Om aan dit criterium te voldoen, moet een vreemdeling beschikbaar zijn geweest voor vertrekgesprekken en de meldplicht. Hiervoor hebben ook de regievoerders van DT&V informatie aangeleverd.

Bezwaar en beroep

Tot nu toe zijn er naar aanleiding van beslissingen op grond van de Afsluitingsregeling 830 bezwaarschriften (kinderen en volwassenen) ingediend. De IND handelt deze zaken projectmatig af. Hiermee is inmiddels gestart. Enkele bezwaarschriften hebben er tot op heden toe geleid dat alsnog een aanvraag is ingewilligd. Tegen een eventuele afwijzing van het bezwaar staat beroep open.