Dienst Terugkeer en Vertrek | Dienst Terugkeer en Vertrek

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingen-beleid zoals dat is vastgesteld door de minister. Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen zelfstandig vertrekken.

Nieuws

U wilt Nederland verlaten

Uitgelicht

 • Landeninformatie

  Wereldkaart

  In de Kennisbank Landeninformatie staat informatie die relevant is voor het vertrekproces.

 • Eigen verantwoordelijkheid

  Illustratie: Vliegtuig stijgt op

  Een vreemdeling die geen recht (meer) heeft op verblijf in Nederland is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek.

Bewindslieden

Bent u journalist?

 • Mediatheek DT&V

  Hier vindt u artikelen, brochures, cijfers, infographics, filmpjes, enzovoorts.

Volg de DT&V op

@DTenV

Dienst Terugkeer en VertrekDienst Terugkeer en Vertrek
@DTenV
Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie