De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld door de minister. Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen zelfstandig vertrekken.

Twitter @DTenV