Activiteiten DT&V op laag pitje door coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen voert DT&V geen vertrekgesprekken meer, enkele groepen uitgezonderd. De maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten dat de klantcontacten in de vreemdelingenketen tot een minimum worden beperkt om medewerkers en klanten te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus. Gisteren is de Kamer hierover per brief geïnformeerd.

De DT&V is voor het organiseren van feitelijk vertrek naar andere landen van vele partijen afhankelijk. Het werk van de DT&V wordt ernstig bemoeilijkt door de beperkingen van het reisverkeer en maatregelen van diverse autoriteiten. Daarbij hebben de volgende doelgroepen prioriteit:

  • vreemdelingen in de strafrechtketen (vooral die in de laatste fase van hun straf)
  • vreemdelingen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd of een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid (1F’ers en NV’ers)
  • overlastgevende vreemdelingen
  • vreemdelingen die in bewaring zitten.

Betrokkenen kunnen bij inhoudelijke vragen over specifieke dossiers contact opnemen met de betrokken regievoerder.

Zie ook IND en COA voor actuele informatie.