Dublinoverdrachten sinds 1 juli geleidelijk hervat

Naar aanleiding van een besluit van Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Ankie Broekers-Knol, is de DT&V vanaf 1 juli geleidelijk begonnen asielzoekers over te dragen aan het Europese land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

De hervatting is mogelijk, omdat de reisbeperkingen die zijn opgelegd na de uitbraak van het coronavirus langzaam worden ingetrokken. Ook is in veel Europese lidstaten de asielprocedure weer opgestart. In de aanloop naar 1 juli is er via verschillende gremia nauw en veelvuldig contact geweest met de partners in de migratieketen, om zodoende tot werkbare uitgangspunten en procesafspraken te komen voor de beoogde herstart.

Tevens is er door de verschillende afdelingen binnen de DT&V hard gewerkt om de processen voldoende coronaproof in te richten. Bovendien worden er middels een wekelijkse, operationele overlegstructuur – waarin zowel collega’s van de eenheid Dublin, Boekingen, ASA en het team UA’s aansluiten – ervaringen uitgewisseld, actualiteiten gedeeld en worden eventuele (praktische) belemmeringen inzichtelijk gemaakt.

Deze wederzijdse inspanningen hebben inmiddels geleid tot de eerste voorzichtige, positieve resultaten. Zo hebben er inmiddels 23 overdrachten plaatsgevonden en staan er voor de maand juli nog 60 overdrachten gepland.